Ανακυκλώνω – Αλλάζω Θερμοσίφωνα: Το Πρόγραμμα του Υπουργείου Ενέργειας για την Προώθηση της Ανακύκλωσης και της Εξοικονόμησης Ενέργειας στα Νοικοκυριά

Στη σύγχρονη εποχή της βιωσιμότητας και της προστασίας του περιβάλλοντος, η ανακύκλωση και η εξοικονόμηση ενέργειας αποτελούν δύο βασικές αξίες που πρέπει να υιοθετήσουμε ως κοινωνία. Γι’ αυτόν τον λόγο, το Υπουργείο Ενέργειας ανακοίνωσε το πρόγραμμα “Ανακυκλώνω – Αλλάζω Θερμοσίφωνα”, με στόχο να ενθαρρύνει τους ιδιοκτήτες κατοικιών σε όλη τη χώρα να αντικαταστήσουν τους παλαιούς […]