Στη σύγχρονη εποχή της βιωσιμότητας και της προστασίας του περιβάλλοντος, η ανακύκλωση και η εξοικονόμηση ενέργειας αποτελούν δύο βασικές αξίες που πρέπει να υιοθετήσουμε ως κοινωνία. Γι’ αυτόν τον λόγο, το Υπουργείο Ενέργειας ανακοίνωσε το πρόγραμμα “Ανακυκλώνω – Αλλάζω Θερμοσίφωνα”, με στόχο να ενθαρρύνει τους ιδιοκτήτες κατοικιών σε όλη τη χώρα να αντικαταστήσουν τους παλαιούς τους θερμοσίφωνες με νέους, πιο αποδοτικούς και φιλικούς προς το περιβάλλον.

Το πρόγραμμα “Ανακυκλώνω – Αλλάζω Θερμοσίφωνα” παρέχει στους πολίτες επιδοτήσεις για την αγορά και την εγκατάσταση νέων ηλιακών θερμοσίφωνων στα σπίτια τους. Οι ηλιακοί θερμοσίφωνες είναι ένας πιο αποδοτικός και φιλικός προς το περιβάλλον ως τρόπος θέρμανσης του νερού στα νοικοκυριά, καθώς χρησιμοποιούν την ηλιακή ενέργεια για να θερμάνουν το νερό αντί για τον παραδοσιακό τρόπο με τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτό σημαίνει ότι με την αντικατάσταση του παλαιού θερμοσίφωνα με ένα νέο ηλιακό θερμοσίφωνα, θα μπορείτε να εξοικονομήσετε χρήματα στον λογαριασμό της ηλεκτρικής ενέργειας σας και να μειώσετε την επιβάρυνση του περιβάλλοντος.

Η επιδότηση που παρέχει το πρόγραμμα καλύπτει μέχρι και το 60% του συνολικού κόστους αγοράς και εγκατάστασης του νέου ηλιακού θερμοσίφωνα, με μέγιστο ποσό επιδότησης τα 1.500 ευρώ. Οι επιδοτήσεις αυτές είναι διαθέσιμες για όλους τους ιδιοκτήτες κατοικιών που επιθυμούν να αντικαταστήσουν τον παλαιό τους θερμοσίφωνα με έναν νέο ηλιακό θερμοσίφωνα.

Πέρα από την επιδότηση, το πρόγραμμα παρέχει επίσης υπηρεσίες στα οικογενειακά νοικοκυριά για την απόσυρση και ανακύκλωση του παλαιού θερμοσίφωνα. Με τη συμμετοχή στο πρόγραμμα, οι ιδιοκτήτες κατοικιών μπορούν να αποταμιεύσουν περίπου 50 λίτρα πετρελαίου θέρμανσης κάθε χρόνο, με την αντικατάσταση ενός παλαιού θερμοσίφωνα.

Συμμετέχοντας στο πρόγραμμα «Ανακυκλώνω – Αλλάζω Θερμοσίφωνα», οι ιδιοκτήτες κατοικιών όχι μόνο συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και εξοικονομούν χρήματα στον λογαριασμό της ηλεκτρικής ενέργειας τους. Οι ηλιακοί θερμοσίφωνες είναι πιο φιλικοί προς το περιβάλλον, αφού χρησιμοποιούν την ενέργεια του ήλιου, μια καθαρή πηγή ενέργειας, και μειώνουν την εξάρτηση από τις πηγές ενέργειας που προκαλούν ρύπανση.

Επιπλέον, η εγκατάσταση ενός ηλιακού θερμοσίφωνα βελτιώνει την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού και μειώνει το κόστος της θέρμανσης του νερού, μακροπρόθεσμα. Επίσης, οι ιδιοκτήτες κατοικιών μπορούν να αναβαθμίσουν το σπίτι τους αιχμαλωτίζοντας τη θερμότητα που παράγεται από τον ηλιακό θερμοσίφωνα και μειώνοντας την ανάγκη για επαναλαμβανόμενη θέρμανση του νερού. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και στην εξοικονόμηση χρημάτων.

Το πρόγραμμα έχει ήδη λανσαριστεί και οι ιδιοκτήτες ανταποκρίνονται θετικά στην ιδέα της αντικατάστασης των παλαιών θερμοσίφωνων με ηλιακούς θερμοσίφωνες που είναι πιο φιλικοί προς το περιβάλλον και έχουν μεγαλύτερο αντίκτυπο στη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου.

Επιπλέον, η εγκατάσταση ενός ηλιακού θερμοσίφωνα συνιστά μια επένδυση στο μέλλον. Με την αύξηση της τιμής της ενέργειας στην Ελλάδα, η εγκατάσταση ενός ηλιακού θερμοσίφωνα μπορεί να αποδειχθεί μια πολύ επικερδής επένδυση. Στο μέλλον, οι ιδιοκτήτες κατοικιών μπορούν να εξοικονομήσουν χρήματα στον λογαριασμό της ηλεκτροδότησης τους.

Τέλος, η εγκατάσταση ενός ηλιακού θερμοσίφωνα συνεισφέρει στην εκπλήρωση των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και την επίτευξη της αειφορίας. Η Ελλάδα, ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει αναλάβει δεσμεύσεις για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και την αειφόρο ανάπτυξη.